Παρουσίαση Μαθήματος – Μαθαίνοντας με τους άλλους

• Μάθημα στην αίθουσα με π – διάταξη – ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Διαδικασία όπου τα μέλη της ομάδας στηρίζουν και στηρίζονται ο ένας τον άλλον.
• Μάθημα στο τραπέζι, όπου η αμεσότητα, το πνεύμα συνεργασίας και η αλληλεπίδραση μαθητή και καθηγητή μεγιστοποιείται.
• Μάθημα στο αμφιθέατρο με την χρήση υπερσύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, όπως διαφάνειες, διαδραστικές εφαρμογές μέσω διαδικτύου, DVD κα. Διδακτική με κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει ενθάρρυνση, γνώση και εμπειρία στο πρόβλημα της μάθησης.

Αφήστε μια απάντηση

Κύλιση προς τα επάνω