ΕΓΓΡΑΦΗ

 • Από τη γραμματεία μας θα σας δοθεί μια αίτηση εγγραφής η οποία θα πρέπει να παραδοθεί στο φροντιστήριό μας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη πριν την έναρξη των μαθημάτων. Απαραίτητη μαζί με την αίτηση είναι η προσκόμιση του ελέγχου επίδοσης της προηγούμενης τάξης.
 • Ο μαθητής ή οι γονείς του μπορούν να επιλέξουν όλο το πακέτο των μαθημάτων της κάθε τάξης του φροντιστηρίου ή κάποια από τις ομάδες μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς μπορεί αν κριθεί αναγκαίο να αλλάξουν οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας μεταξύ των μαθημάτων της ίδιας ομάδας.
 • Τα τμήματα του φροντιστηρίου είναι ολιγομελή. Η συγκρότησή τους γίνεται από τη Διεύθυνση του Φροντιστηρίου, με βάση την απόδοσή τους.  Η Διεύθυνση του Φροντιστηρίου δύναται, αν κριθεί αναγκαίο, την επανατοποθέτηση ενός μαθητή σε άλλο τμήμα και κατά τη διάρκεια της φροντιστηριακής περιόδου.
 • Τα τμήματά μας είναι μέχρι 8μελή κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης – μεθοδολογίας και ασκήσεων (όχι κατά την ανάπτυξη της θεωρίας) και οι ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα καθορίζονται από τα προγράμματα σπουδών κάθε τάξης. Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα έχει έως και 3 άτομα θα λειτουργεί με μειωμένο ωράριο.
 • Η ώρα διδασκαλίας είναι 50 λεπτά.
 • Οι μαθητές και οι διδάσκοντες οφείλουν να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας του Φροντιστηρίου.
 • Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο χώρο του φροντιστηρίου πέντε λεπτά πριν αρχίσει η διδακτική ώρα και η προσέλευσή τους στις αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την είσοδο των καθηγητών.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές απευθύνονται στη γραμματεία.
 • Οι απουσίες παίρνονται από τη γραμματεία στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας και ενημερώνονται άμεσα οι γονείς ή κηδεμόνες.
 • Σε περίπτωση απουσίας ή αποχώρισης από το μάθημα ενός μαθητή, το φροντιστήριο θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως από τους κηδεμόνες του και μόνο.
 • Σε κάθε περίπτωση απουσίας ο μαθητής υποχρεούται να ζητήσει από τη γραμματεία την ύλη που διδάχθηκε στο τμήμα και τις εργασίες που έχουν δοθεί για το επόμενο μάθημα.
 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές υποχρεούνται να έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα απενεργοποιημένα. Αν ο γονέας ή κηδεμόνας θέλει να επικοινωνήσει με το παιδί του, μπορεί να καλέσει στο σταθερό τηλέφωνο του φροντιστηρίου.
 • Τα κινητά θα τοποθετούνται σε συγκεκριμένο χώρο εντός της τάξης και θα παραλαμβάνονται μετά το τέλος του μαθήματος.
 • Οι μαθητές κατά την παραμονή τους είτε στους χώρους του φροντιστηρίου είτε στους κοινόχρηστους χώρους οφείλουν να έχουν ευπρεπή συμπεριφορά.
 • Οι μαθητές θα πρέπει να διατηρούν το χώρο του φροντιστηρίου καθαρό. Σε περίπτωση φθορών από πρόθεση ή βανδαλισμών το φροντιστήριο διατηρεί το δικαίωμα να αποζημιωθεί για τη συγκεκριμένη φθορά και να αποβάλει τους δράστες.
 • Wi – Fi και χρήση διαδικτύου μέσω Η/Υ του φροντιστηρίου είναι δωρεάν παροχή προς τους μαθητές.
 • Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να αλλάζουν τις ρυθμίσεις των Η/Υ του φροντιστηρίου ή να «κατεβάζουν» οποιαδήποτε εφαρμογή – αρχεία χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη Διεύθυνσης του φροντιστηρίου.
 • Δεν επιτρέπεται η χωρίς σοβαρό λόγο παραμονή των μαθητών στο χώρο της γραμματείας.
 • Απαγορεύεται ρητώς το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του φροντιστηρίου.
 • Οι μαθητές επιτρέπεται να έχουν μαζί τους στην αίθουσα μόνο νερό σε φιάλη. Μετά το τέλος του μαθήματος θα πρέπει να μαζεύουν τα απορρίμματα που δημιούργησαν.
 • Η Διεύθυνση του φροντιστηρίου διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ενός μαθητή για μη ευπρεπή συμπεριφορά στους συμμαθητές του ή στους καθηγητές του, είτε κατά την ώρα διδασκαλίας, είτε στα διαλείμματα.
 • Οι μαθητές οφείλουν να ενημερώνονται από τον πίνακα ανακοινώσεων για την αίθουσα που καταλαμβάνει το τμήμα τους.
 • Το φροντιστήριο διεξάγει διαγωνίσματα, σε προγραμματισμένες από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους ημερομηνίες, τα οποία αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική.  Σε περίπτωση απουσίας ενημερώνονται οι κηδεμόνες του μαθητή.
 • Ημέρες αργίας του φροντιστηρίου είναι οι ημέρες αργίας και των δημόσιων σχολείων:

28 Οκτωβρίου

17 Νοεμβρίου

23 Δεκεμβρίου με 3 Ιανουαρίου

Των Τριών Ιεραρχών

Καθαρά Δευτέρα

25 Μαρτίου

Μ. Πέμπτη με Τρίτη του Πάσχα

Πρωτομαγιά

Του Αγίου Πνεύματος

 • Ενισχυτική διδασκαλία κατόπιν πρότασης του σύμβουλου καθηγητή του τμήματος στην Ακαδημαϊκή Διεύθυνση πραγματοποιείται πάντα εντός ωρολογίου προγράμματος και γίνεται δωρεάν.
 • Ατομικά μαθήματα που επιθυμεί κάποιος μαθητής πραγματοποιούνται κατόπιν συμφωνίας με την Διεύθυνση του Φροντιστηρίου. Το κόστος καλύπτεται από τον κηδεμόνα του μαθητή.
 • Η παραλαβή βιβλίων και του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού γίνεται από τον μαθητή και σε περίπτωση απώλειας υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά με δική του δαπάνη.
 • Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών με υπαιτιότητα του φροντιστηρίου, η διεύθυνση υποχρεούται να επιληφθεί για την άμεση αναπλήρωσή τους.
 • Η απουσία των μαθητών από το μάθημα θεωρείται χρόνος διδασκαλίας που δεν αναπληρώνεται.
 • Τα μαθήματα των επίσημων αργιών δεν αναπληρώνονται.
 • Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την επίδοση των παιδιών τους με τους εξής τρόπους:

Με μηνιαία επιστολή (Διαγράμματα στατιστικά στοιχεία).

Οποτεδήποτε ζητηθεί τηλεφωνικά μέσω της γραμματείας.

Προγραμματισμένες ετησίως συγκεντρώσεις γονέων – κηδεμόνων στους χώρους του φροντιστηρίου παρουσία όλων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στον κύκλο μαθημάτων του παιδιού τους.

 • Κάθε θερινή περίοδος έχει διάρκεια 5 εβδομάδων με αυξημένο πρόγραμμα ωρών διδασκαλίας. Για την παρακολούθησή της απαιτείται εγγραφή του μαθητή και εξόφληση των διδάκτρων το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων.  Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης για οποιοδήποτε λόγο δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
 • Τα χειμερινά τμήματα ξεκινούν την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και συμπίπτουν με το τέλος της σχολικής χρονιάς μετά την περίοδο των καλοκαιρινών εξετάσεων.
 • Τα δίδακτρα της χειμερινής περιόδου αφορούν το σύνολο της φοίτησης του ακαδημαϊκού έτους, καταβάλλονται σε δόσεις όπως έχουν συμφωνηθεί και η εξόφλησή τους πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου.
 • Στην περίπτωση όπου τα δίδακτρα έχει συμφωνηθεί να καταβάλλονται μηνιαίως τότε κάθε μήνα προκαταβάλλονται. Εφόσον γράφεται μέχρι τις 10 του μήνα πληρώνει το συνολικό μηνιαίο ποσό.  Εφόσον εγγράφεται μεταξύ 11ης και 20ης πληρώνει τα 2/3 και μετά την 21η το 1/3 της μηνιαίας δόσης.
 • Δικαίωμα έκπτωσης έχουν αδέρφια μαθητών καθώς και όσοι προκαταβάλλουν τα δίδακτρα όλου του έτους.
 • Για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει αδυναμία καταβολής των διδάκτρων με τον συμφωνηθέντα τρόπο ο γονέας – κηδεμόνας οφείλει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του λογιστηρίου μέσω της γραμματείας.
 • Η διακοπή φοίτησης θα πρέπει να γίνεται γραπτώς στη γραμματεία του φροντιστηρίου και να φέρει υπογραφή γονέα – κηδεμόνα.
 • Αν η διακοπή της φοίτησης δεν γνωστοποιηθεί μια εβδομάδα πριν την έναρξη του επόμενου μήνα το φροντιστήριο θα λάβει τα δίδακτρα κανονικά λόγω έκδοσης απόδειξης.
 • Αν κάποιος μαθητής θελήσει να ξεγραφτεί από κάποιο μάθημα ή ομάδα μαθημάτων κατά τη διάρκεια της χρονιάς η μείωση των διδάκτρων μπορεί να είναι από αμελητέα (ένα μάθημα) έως κάποιο σημείο. Σε καμία περίπτωση η μείωση των διδάκτρων δεν είναι ευθέως ανάλογη του ποσού που έχει συμφωνηθεί για τον αρχικό κύκλο μαθημάτων.
 • Η Διεύθυνση του Φροντιστηρίου διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής μαθητή, αν κρίνει ότι κάτι από τα παραπάνω διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία του φροντιστηρίου.
 • Η Διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα διακοπής φοίτησης μαθητή, του οποίου η επίδοση παραμένει χαμηλή παρά τις επανειλημμένες συστάσεις που έχουν γίνει.
 • Τέλος η Διεύθυνση του φροντιστηρίου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει μέρος του παραπάνω κανονισμού χωρίς προειδοποίηση αν συντρέξουν μη προβλεπόμενοι λόγοι.

Αφήστε μια απάντηση

Κύλιση προς τα επάνω