• Με μηνιαία επιστολή που περιέχει πληροφορίες και γράφημα αξιολόγησης από Η/Υ.
  • Μέσω 2 προγραμματισμένων ενημερώσεων γονέων με την παρουσία όλων των καθηγητών του μαθητή .
  • Κατόπιν συνεννόησης και ζήτησης ενημέρωσης οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
  • Οποτεδήποτε τηλεφωνικά μέσω της γραμματείας.

Αφήστε μια απάντηση

Κύλιση προς τα επάνω