Τρόπος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2016

 

Ξεκινώντας από το σχολικό έτος 2015 -2016 θα εφαρμοστεί στη Γ’ Λυκείου το νέο πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Ημερήσιου Λυκείου.

 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα είναι 32 ώρες και πιο αναλυτικά θα περιλαμβάνει:

 

α)   Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 

 

Θρησκευτικά

 

1 ώρα
 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

2 ώρες
 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

 

 

2 ώρες

 

Ιστορία

 

2 ώρες
 

Μαθηματικά

 

2 ώρες
 

Βιολογία

 

2 ώρες
 

Ξένη Γλώσσα

 

2 ώρες
 

Φυσική Αγωγή

 

2 ώρες
 15 ώρες

 

 

 

 

β)   Μαθήματα Επιλογής

 

 

Β΄ Ξένη Γλώσσα ή

 

2 ώρες
 

ΑΟΔΕ ή

 

2 ώρες
 

Ιστορία Τέχνης ή

 

2 ώρες
 

Ελεύθερο Σχέδιο ή

 

 

2 ώρες

 

Γραμμικό Σχέδιο

 

2 ώρες
 2 ώρες

 

γ)   Μαθήματα Προσανατολισμού

 

Δημιουργούνται τρεις ομάδες προσανατολισμού με 5 επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης.  Σε κάθε ομάδα ανήκουν 5 διδασκόμενα μαθήματα συνολικής διάρκειας 15 ωρών.  Από αυτά δεν θα εξεταστούν όλα στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

 

Αναλυτικά:

 

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Διδασκόμενα μαθήματα

 

 

Αρχαία

 

5 ώρες
 

Ιστορία Κατεύθυνσης

 

3 ώρες
 

Λατινικά

 

3 ώρες
 

Λογοτεχνία Κατεύθυνσης

 

2 ώρες
 

Κοινωνιολογία

 

2 ώρες
 15 ώρες

ΟΜΑΔΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Διδασκόμενα μαθήματα

 

 

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

 

5 ώρες
 

Φυσική Κατεύθυνσης

 

3 ώρες
 

Χημεία Κατεύθυνσης

 

3 ώρες
 

Βιολογία Κατεύθυνσης

 

2 ώρες
 

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε

Προγραμματιστικό Περιβάλλον

2 ώρες
 

15 ώρες

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Διδασκόμενα μαθήματα

 

 

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

 

5 ώρες
 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 

3 ώρες
 

Ιστορία Κατεύθυνσης

 

3 ώρες
 

Κοινωνιολογία

 

2 ώρες
 

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε

Προγραμματιστικό Περιβάλλον

2 ώρες
 15 ώρες

 

 

 

Τα επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:

 

  • 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές)

 

  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές  Σπουδές)

 

  • 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)

 

  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Παιδαγωγικές  Σπουδές)

 

  • 5ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)

 

Στους υποψήφιους μαθητές / τριες των Πανελλαδικών Εξετάσεων του σχολικού έτους 2015 -2016 δίνονται οι παρακάτω δυνατότητες (παράλληλα συμβουλευτείτε και τους παρακάτω πίνακες):

 

α)  Οι μαθητές / τριες δίνοντας εξετάσεις σε 4 μαθήματα θα είναι υποψήφιοι / ες σε ένα μόνο επιστημονικό πεδίο

 

β)  Οι μαθητές / τριες επιλέγοντας αν θέλουν κι ένα πέμπτο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού) τους δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο.

 

γ)   Οι μαθητές / τριες έχουν δικαίωμα επιλογής το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία από τρία επιστημονικά πεδία.

 

δ) Το 4ο Επιστημονικό Πεδίο είναι προσβάσιμο από όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού.

 

 

Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα

 

  1. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία που έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού.

 

  1. Η επιλογή του 4ου μαθήματος οδηγεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

 

  1. Με ένα πέμπτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο.

 

  1. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες ο υποψήφιος / α μπορεί να επιλέξει τη μία ή τις δύο.

 

Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο:

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

Αρχαία

 

Ιστορία

 

Λατινικά

ανοίγει

το 1ο Επιστημονικό Πεδίο

 

 

Βιολογία Γεν. Παιδείας

ανοίγει

το 3ο Επιστημονικό Πεδίο

 

 

Μαθ/κά Γεν. Παιδείας

ανοίγει

το 4ο Επιστημονικό Πεδίο

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

Φυσική

 

Χημεία

 

Μαθ/κά Kατεύθυνσης

ανοίγει

το 2ο Επιστημονικό Πεδίο

 

 

Βιολογία Κατεύθυνσης

ανοίγει

το 3ο Επιστημονικό Πεδίο

 

 

Ιστορία Γεν. Παιδείας

ανοίγει

το 4ο Επιστημονικό Πεδίο

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

 

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

 

ΑΟΘ

ανοίγει

το 5ο Επιστημονικό Πεδίο

 

 

Βιολογία Γεν. Παιδείας

ανοίγει

το 3ο Επιστημονικό Πεδίο

 

 

Ιστορία Γεν. Παιδείας

ανοίγει

το 4ο Επιστημονικό Πεδίο

 

Συντελεστές Βαρύτητας Μαθημάτων

 

Το σύστημα που θα ισχύσει από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016, θεωρεί ότι δεν έχουν όλα τα μαθήματα την ίδια βαρύτητα. Ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού και το Επιστημονικό Πεδίο που επιλέγει να ακολουθήσει κάποιος υποψήφιος, ονομάζει κάποια απ’ τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και τα πριμοδοτεί με αντίστοιχους συντελεστές.

 

Συγκεκριμένα οι συντελεστές βαρύτητας διαμορφώνονται ως εξής:

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

1ο Επιστημονικό Πεδίο

 

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές

 

 

3ο Επιστημονικό Πεδίο

 

Σπουδές Υγείας και Ζωής

 

4ο Επιστημονικό Πεδίο

 

Παιδαγωγικές Σπουδές

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

Νεοελληνική Γλώσσα – 0,4

 

Νεοελληνική Γλώσσα – 1,3

 

Αρχαία – 1,3

 

Αρχαία

 

Αρχαία

 

Ιστορία – 0,7

 

Ιστορία

 

Ιστορία

 

Λατινικά

 

Βιολογία Γεν. Παιδείας – 0,9

 

Μαθ/κά Γεν. Παιδείας – 0,7

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

2ο Επιστημονικό Πεδίο

 

Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές

 

 

3ο Επιστημονικό Πεδίο

 

Σπουδές Υγείας και Ζωής

 

4ο Επιστημονικό Πεδίο

 

Παιδαγωγικές Σπουδές

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

Νεοελληνική Γλώσσα – 1,3

 

Φυσική – 0,7

 

Φυσική

 

Φυσική

 

Χημεία

 

Χημεία – 0,7

 

Χημεία

 

Μαθ/κά Κατ/νσης 1,3

 

Βιολογία Κατ/νσης – 1,3

 

Ιστορία Γεν. Παιδείας – 0,7

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

5ο Επιστημονικό Πεδίο

 

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

 

 

3ο Επιστημονικό Πεδίο

 

Σπουδές Υγείας και Ζωής

 

4ο Επιστημονικό Πεδίο

 

Παιδαγωγικές Σπουδές

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

Νεοελληνική Γλώσσα – 0,4

 

Νεοελληνική Γλώσσα – 1,3

 

Μαθ/κά Κατ/νσης – 1,3

 

Μαθ/κά Κατ/νσης

 

Μαθ/κά Κατ/νσης

 

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

 

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

 

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

 

ΑΟΘ – 0,7

 

Βιολογία Γεν. Παιδείας – 0,9

 

Ιστορία Γεν. Παιδείας – 0,7

 

 

 

Παρατηρήσεις:

 

α) Με το νέο σύστημα πρόσβασης στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι υποψήφιοι / ες αποκτούν πρόσβαση σε συγκεκριμένο αριθμό τμημάτων – σχολών, με την επιλογή ενός επιστημονικού πεδίου, ενώ με την προσθήκη πέμπτου μαθήματος και την επιλογή δεύτερου επιστημονικού πεδίου ο αριθμός αυτός αυξάνεται σημαντικά.

 

Πιο αναλυτικά η κατανομή των σχολών – τμημάτων ανά επιστημονικό πεδίο διαμορφώνεται ως εξής;

 

 

1ο Επιστημονικό Πεδίο

 

108

 

2ο Επιστημονικό Πεδίο

 

219

 

3ο Επιστημονικό Πεδίο

 

94

 

4ο Επιστημονικό Πεδίο

 

37

 

5ο Επιστημονικό Πεδίο

 

132

 

 

 

β)  Τα εξεταζόμενα μαθήματα μειώνονται σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα από 6 ή 7 σε 4 ή 5 μειώνοντας έτσι το φορτίο των μαθητών.

 

LINK 3.1.δ.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

Κύλιση προς τα επάνω