Ομάδες Προσανατολισμού

 

Στη Β΄ Λυκείου εκτός από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ένα γενικό προσανατολισμό σπουδών και να παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα μαθήματα.

 

Κριτήριο για τις επιλογές των μαθητών θα πρέπει να είναι οι κλίσεις τους αλλά και η επιθυμία εισαγωγής στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

Υπάρχουν δύο Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (όπως περιγράφεται παρακάτω) οι οποίες στη Γ΄ Λυκείου αναπτύσσονται σε τρεις Ομάδες

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα

 

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

 

Μαθήματα

 

 

Ώρες

 

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

 

3 ώρες

 

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη & Πολιτική Επιστήμη)

 

 

2 ώρες

   

5 + 30 = 35 ώρες

 

 

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

 

Μαθήματα

 

 

Ώρες

 

Φυσική (Προσανατολισμού)

 

3 ώρες

 

Μαθηματικά (Προσανατολισμού)

 

2 ώρες

   

5 + 30 = 35 ώρες

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 

 

Μαθήματα

 

 

Ώρες

 

Ελληνική Γλώσσα (ενιαίο μάθημα)

 

6 ώρες

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

 

2 ώρες

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

 

2 ώρες

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

 

2 ώρες

 

Μαθηματικά (ενιαίο μάθημα)

 

5 ώρες

 

Άλγεβρα

 

3 ώρες

 

Γεωμετρία

 

2 ώρες

 

Φυσικές Επιστήμες (ενιαίο μάθημα)

 

6 ώρες

 

Φυσική

 

2 ώρες

 

Χημεία

 

2 ώρες

 

Βιολογία

 

2 ώρες

 

Ιστορία

 

2 ώρες

 

Φιλοσοφία

 

2 ώρες

 

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

 

1 ώρες

 

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)

 

2 ώρες

 

Ξένη Γλώσσα

 

2 ώρες

 

Φυσική Αγωγή

 

1 ώρες

 

Θρησκευτικά

 

2 ώρες

 

Ερευνητική Εργασία (project)*

 

1 ώρες

   

30 ώρες

 

 

 

Αξιολόγηση

Βαθμολογία

Προαγωγή στη Β΄ Λυκείου

Στο τέλος της Β΄ Λυκείου οι μαθητές εξετάζονται γραπτά σε όλα τα μαθήματα εκτός από το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  Οι εξετάσεις διεξάγονται σε ενδοσχολικό επίπεδο με θέματα που ορίζονται από τους διδάσκοντες καθηγητές.  Η Τράπεζα Θεμάτων που έχει δημιουργηθεί λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά για τον καθορισμό των θεμάτων.

 

Η εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μισή και παράλληλα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/3 της διδακτέας ύλης.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στη Γ΄ Λυκείου αποτελεί η επίτευξη Γενικού Μέσου Όρου μεγαλύτερου ή ίσου του εννέα και πέντε δέκατα (9,5/20).

Αφήστε μια απάντηση

Κύλιση προς τα επάνω