Αναλυτικό Πρόγραμμα

  

Στις αρχές του έτους το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο ενημέρωσε για τις αλλαγές στο Λύκειο σχετικά με την τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων καθώς και με τον τρόπο προαγωγής στη Β΄ Λυκείου.

 

 

Ακολουθεί το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα για την Α΄ Λυκείου:

 

 

Η Α΄ Λυκείου είναι μια τάξη γενικής παιδείας στην οποία δίνεται βαρύτητα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.  Υπάρχουν τρία βασικά ενιαία μαθήματα:

 

  • η «Ελληνική Γλώσσα», που περιλαμβάνει την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία,

 

  • το μάθημα «Φυσικές Επιστήμες», που περιλαμβάνει τους κλάδους της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας,

 

  • τα «Μαθηματικά», που περιλαμβάνουν την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία.

 

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας:

 

 

Μαθήματα

 

 

Ώρες

 

Ελληνική Γλώσσα (ενιαίο μάθημα)

 

9 ώρες

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

 

5 ώρες

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

 

2 ώρες

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

 

2 ώρες

 

Μαθηματικά (ενιαίο μάθημα)

 

5 ώρες

 

Άλγεβρα

 

3 ώρες

 

Γεωμετρία

 

2 ώρες

 

Φυσικές Επιστήμες (ενιαίο μάθημα)

 

6 ώρες

 

Φυσική

 

2 ώρες

 

Χημεία

 

2 ώρες

 

Βιολογία

 

2 ώρες

 

Ιστορία

 

2 ώρες

 

Ερευνητική Εργασία (project)*

 

2 ώρες

 

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)

 

??3 ώρες

 

Ξένη Γλώσσα

 

3 ώρες

 

Φυσική Αγωγή

 

2 ώρες

 

Θρησκευτικά

 

2 ώρες

 

Μάθημα Επιλογής:  Εφαρμογές Πληροφορικής ή Διαχείριση Φυσικών Πόρων ή Ελληνικός & Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ή Καλλιτεχνική Παιδεία

 

2 ώρες

 

35 ώρες

 

*  Η ερευνητική εργασία είναι ομαδική, γίνεται κάθε τετράμηνο, αξιολογείται αυτόνομα και ο βαθμός προσμετράται ισότιμα με τους βαθμούς των υπόλοιπων μαθημάτων.  Το θέμα της εργασίας προέρχεται από τις εξής θεματικές ενότητες:

 

Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Τέχνη & Πολιτισμός, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες & Τεχνολογία, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ή θα συνδυάζει κάποιες από αυτές.

 

Σκοπός είναι να ενισχυθεί το πνεύμα της ομαδικής προσπάθειας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών καθώς και να καλλιεργηθεί η δεξιότητα αναζήτησης και σύνθεσης πληροφοριών από διάφορες πηγές με πιο σημαντική τη χρήση του διαδικτύου.

 

Αξιολόγηση

Βαθμολογία

Προαγωγή στη Β΄ Λυκείου

 

Στο τέλος της Α΄ Λυκείου οι μαθητές εξετάζονται γραπτά σε όλα τα μαθήματα εκτός από το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  Οι εξετάσεις διεξάγονται σε ενδοσχολικό επίπεδο με θέματα που ορίζονται από τους διδάσκοντες καθηγητές.  Η Τράπεζα Θεμάτων που έχει δημιουργηθεί λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά για τον καθορισμό των θεμάτων.

 

Η εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μισή και παράλληλα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/3 της διδακτέας ύλης.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την προαγωγή στη Β΄ Λυκείου αποτελεί η επίτευξη Γενικού Μέσου Όρου μεγαλύτερου ή ίσου του εννέα και πέντε δέκατα (9,5/20), όπως δηλαδή ίσχυε και παλιότερα.

 

Αφήστε μια απάντηση

Κύλιση προς τα επάνω