Γνώρισέ μας

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ εισέρχεται στο χώρο της εκπαίδευσης το 1999.

Φιλοσοφία & Όραμα

Τα Φροντιστήρια ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ καινοτομούν από τότε σε πανελλαδικό επίπεδο με την εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Το διαδίκτυο και τα πολυμέσα αποτελούν δύο επιπλέον εκπαιδευτικά εργαλεία με τα οποία αυξάνεται η ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και η μαθησιακή ικανότητα των διδασκομένων.
Με τη βοήθεια Η/Υ οι μαθηματικές έννοιες, φυσικά ή χημικά φαινόμενα και νόμοι μπορούν να γίνουν άμεσα κατανοητά.
Η διαδραστικότητα μαθητή και Η/Υ συντελεί στην άμεση και πιο ολοκληρωμένη γνώση.
link ιστορική αναδρομή – φωτογραφίες
Εκπαιδευτική Υπευθυνότητα

Ευθύνη …
… με πρωτοποριακές υπηρεσίες
… με ασύγκριτη ποιότητα υπηρεσιών
… με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τους ανθρώπους μας
… με μαθητές πρεσβευτές μιας επιτυχούς συνεργασίας
… με τεχνολογική υποδομή
… με σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και προδιαγραφές ασφαλείας

Κοινωνική Προσφορά

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ μετέχει ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα της Ανατολικής Αττικής. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε σταθερή επιλογή μας η παρουσία και η συμμετοχή μας σε μια σειρά εκδηλώσεων με επίκεντρο τους μαθητές και την εκπαίδευση. Με κοινωνική ευαισθησία και διακριτικότητα στηρίζουμε διαχρονικά μαθητές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια με παροχή υποτροφιών δωρεάν φοίτησης.

Αφήστε μια απάντηση

Κύλιση προς τα επάνω