Ο σύμβουλος καθηγητής είναι αυτός που αναλαμβάνει τη συνεχή υποστήριξη των μαθητών του τμήματος και την ενημέρωση της  Διεύθυνσης Σπουδών.

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του είναι:

  • Να ενημερώνεται για την ακαδημαϊκή απόδοση των μαθητών του τμήματος και την πιθανή ύπαρξη προβλημάτων, εκπαιδευτικών ή άλλων.
  • Να ενημερώνει τη διεύθυνση και τους γονείς για τις διακυμάνσεις στην απόδοσή τους.
  • Να εκπονεί προσωπικά προγράμματα μελέτης .
  • Να βοηθά στην αναζήτηση αποτελεσματικών τεχνικών μάθησης.

Mε λίγα λόγια είναι κάτι μεταξύ συμβούλου σταδιοδρομίας και προσωπικού μέντορα του μαθητή.

Αφήστε μια απάντηση

Κύλιση προς τα επάνω