Έχει διαπιστωθεί από σχετικές μελέτες ότι η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται περισσότερο ευχάριστα μέσα σ’ ένα περιβάλλον οικείο και προσεκτικά σχεδιασμένο.

Η διαρρύθμιση των κτιριακών μας εγκαταστάσεων σε συνάρτηση με τους κλιματιζόμενους χώρους και τη χωροταξική τους επιλογή, εξυπηρετεί τόσο τους μαθητές όσο και τους καθηγητές στη διδασκαλία και στην ενίσχυση των στόχων της εκπαίδευσης.

Είναι αυτονόητο ότι τηρούνται όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας στην κτηριακή υποδομή των φροντιστηρίων μας.

Αφήστε μια απάντηση

Κύλιση προς τα επάνω