• Ο Ακαδημαϊκός υπεύθυνος κάθε μαθήματος αναλαμβάνει τον έλεγχο και το συντονισμό όλων των καθηγητών της ειδικότητας του μέσω προκαθορισμένων σε ετήσια βάσει συναντήσεων.

Στόχος αυτών:

  • Είναι η ανανέωση του εκπαιδευτικού υλικού όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο μαζί με τους διδάσκοντες το ίδιο μάθημα.
  • Είναι η μεθόδευση της ύλης ανάλογα με τη δυναμικότητα του κάθε τμήματος.
  • Είναι ο προγραμματισμός της διδακτέας ύλης, η υλοποίησή της και φυσικά ο έλεγχος για τη τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
  • Είναι η αναπλήρωση προαπαιτούμενων γνώσεων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Αφήστε μια απάντηση

Κύλιση προς τα επάνω