ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

 

 • Όλοι οι μαθητές μας παραλαμβάνουν με την εγγραφή τους δωρεάν όλα τα βιβλία του φροντιστηρίου μας.
 • Σημειώσεις - Φύλλα εργασίας
 • Χρήση Η/Υ – Διαδικτύου
 • wi – fi
 • Προβολές
 • Ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Για τους μαθητές Λυκείου)
 • Συνεδρίες διαχείρισης άγχους (Για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου)
 • Συμπλήρωση Μηχανογραφικού
 • Ψηφιακό υλικό / e – books
 • stick αποθηκευτικά μέσα πληροφοριών – usb – stick
 • tablet *

 

*  Αποφασίζεται από τη διεύθυνση του φροντιστηρίου για μεμονωμένα τμήματα και μέρος των διδασκόμενων μαθημάτων εφόσον εκπληρώνονται οι διδακτικοί στόχοι.